Goede business moms hebben hun debiteuren beheer op orde

Als business mom heb je natuurlijk stevige ambities. Vaak zijn groeiplannen daar onderdeel van. Groei moet vaak gefinancierd worden en dat kost het minst als je dat voornamelijk vanuit eigen middelen kunt doen. Een manier om zoveel mogelijk eigen middelen te hebben is om strak op je debiteuren te zitten en te zorgen dat deze tijdig betalen. Kortom een strak debiteurenbeheer. Maar hoe zorg je dat je het debiteurenbeheer strak heb ingericht binnen je organisatie? En hoe meet je of dat de gewenste resultaten heeft. In dit blog vertellen we je graag hoe debiteurenbeheer de aandacht krijgt binnen je organisatie die het verdient.

Waarom een strak debiteurenbeheer?

Hierboven gaven we al aan dat je ruimer in je liquide middelen komt te zitten als je debiteuren eerder betalen. En over het algemeen gaat dat helaas niet vanzelf. Het komt veel voor da debiteuren niet betalen. Sterker nog binnen het MKB is één van de belangrijkste veroorzakers van een faillissement het feit dat debiteuren niet of niet tijdig betalen. Een klant die niet tijdig betaald kan dus behoorlijke gevolgen hebben. Vooral als dat betekent dat je zelf in de problemen komt met het betalen van je rekeningen. Dit geeft het belang weer van het goed organiseren van het debiteurenbeheer binnen je onderneming. Door dit allereerst de juiste aandacht te geven zorgt er al voor dat klanten meer dwang voelen om de factuur te betalen en dat deze meer prioriteit krijgt op de stapel die er vaak binnen een bedrijf ligt. Het sneller betalen van je klanten zorgt ervoor dat de bijbehorende cash eerder op de rekening is bijgeschreven.

Wat is belangrijk bij debiteurenbeheer?

Het is allereerst van belang dat het debiteurenbeheer een duidelijke plek heeft binnen je organisatie en zorg dat er iemand verantwoordelijk voor is. Je kunt daarbij bijvoorbeeld de omloopsnelheid van debiteuren gebruiken als kengetal om op te sturen. Een zogenaamde KPI. Met deze KPI kun je volgen of de veranderingen die je aanbrengt binnen het debiteurenbeheer het gewenste effect hebben. Zorg verder dat het proces strak is uitgewerkt. Dus leg bijvoorbeeld vast welke betalingstermijn gehanteerd wordt en na hoeveel dagen na het verstrijken van de betalingstermijn een herinnering wordt verstuurd en welke actie daarna ondernomen worden als betaling uitblijft. Dit kan onder andere zijn het telefonisch contact opnemen met de debiteur. Zo kan je beter achterhalen wat de oorzaak is van de te late betaling. Mocht er bij de klant liquiditeitskrapte zijn dan kun je bijvoorbeeld een betalingsregeling treffen.

Gerelateerde berichten